IFC

IFC er en datamodell og et utvekslingsformat som er skapt for å beskrive og utveksle bygg- og anleggsinformasjon. Det er et objektbasert filformat, som betyr at objekter, relasjoner og hierarki i modellen gjenspeiles i IFC-fila. BuildingSMART har innført begrepet buildingSMART DATA MODELL som erstatning for IFC, men i praksis brukes IFC som et begrep på denne datamodellen

http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes

Flere av objektklassene i IFC (http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/index.htm) og deres beskrivelser har likheter med landskapsobjekter. Se under Objektklasser for eksempler på dette. Mange av objektene vi modellerer utomhus, ligner både i form og funksjon på innendørs objekter. Gulv, vegger, trapper, møblering, belysning er eksempler.

IFC som format har frem til i dag vært begrenset til å ta med seg bebyggelse og kun en meter utenfor byggets vegger. Alle fag som har modeller utenfor bygget er ikke tatt med i IFC-standarden.

Statsbygg satte krav til alle nye prosjekter fra 2010 skulle leveres på formatet IFC. I etterkant har Forsvarsbygg, Helseforetakene, Undervisningsbygg med flere satt som krav at deres byggeprosjekter skal være 3D BIM modeller med utveksling på åpent format – IFC.

IFC er det åpne formatet som i dag er anerkjent internasjonalt som utvekslingsformat for bygg. Formatet er innarbeidet i de fleste programvarene som benyttes på byggsektoren. Det er anerkjent og innarbeidet i bransjen at man nå må forholde seg til IFC som åpent format når man jobber med byggeprosjekter.

Vi ser at flere og flere aktører i byggenæringen har eller får nye programvare som baserer seg på formatet IFC. Tanken er at alle byggeprosjekter har en felles totalmodell i formatet IFC. Ulike aktører som ønsker å benytte seg av informasjon fra denne totalmodellen må bruke programvare som forholder seg til IFC.

Statsbygg bruker idag flere type programvare som alle jobber med IFC formatet. Kapittel D.2 Analyser som brukes av Statsbygg (informativt) i Statsbyggs BIM-manual 1.2 beskrives det hvilke type analyser som Statsbygg ønsker gjennomføre på alle sine byggeprosjekter. Dette er kun mulig når alle objektet i en 3D modell også inneholder egenskapsdata og ikke bare geometri.

BuildingSMART som forvalter formatet IFC har hatt flere ulike delprosjekter hvor man har sett på om fag utenfor byggets vegger også kan standardiseres i henhold til IFC. Et av disse prosjektene er dokumenter i en australsk rapport som bygger opp under vårt arbeid.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*