DWG

DWG

DWG er et lukket format fra Autodesk og er native-formatet til programmet AutoCAD. DWG-formatet har fått svært stor utbredelse og i dag kan de fleste programvare eksportere til og importere fra DWG. Formatet er ikke godt egnet for BIM da det bl.a. ikke gir noen enkel mulighet til å knytte egenskapsdata til objektene. Block-er i AutoCAD er sammensatte symboler som representerer et objekt og de kan berikes med attributter (tekststrenger) som bærer egenskaper. For eksempel kan et tresymbol ha en attributt som beskriver treets botaniske navn. Alle typer AutoCAD-objekter kan også få en form for egenskaper tilknyttet seg med hjelp av XDATA som gir hvert objekt en GUID. Den kan i sin tur brukes i en database som kan inneholde valgfrie egenskaper (Klas Eckerberg, 2012, epost). Sistnevnte teknikk benyttes bl.a. i Novapoint Landskap der informasjon om planter legges på objekter (plantefelt og plantesymboler) og leses ut av programmet i plantelister osv. Den store fordelen med DWG-formatet er at det er godt innarbeidet hos alle programvareleverandørene og gir svært god sikkerhet i at eksport av 2D og 3D geometri blir likt ved import i de øvrige programvarene.

I alle store tverrfaglige samferdselsoppdrag i Norge i dag forplikter alle prosjekterende å utarbeide et felles notat som beskriver utveksling av digitale 3D filer. Både Statens Vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) stiller nå krav om dette som vedlegg til kontrakt. I disse notatene er det i dag kun DWG som er eneste utvekslingsformat som benyttes mellom de prosjekterende. Dette viser at vi har et stort behov for et åpent utvekslingsformat for samferdsel som også tar med seg egenskapsdata på objekter. «BIM» i samferdsel fokuserer i hovedsak på 3 punkter som bransjen vet fungerer ved  å eksporterer til DWG.

  1. 3D geometri av objekter, flater, linjer og punker
  2. Stikkedata som egne flater, linjer og punkter som har egenskapsdata kun ved lagnavnet som disse stikkedata ligger på. Hvert prosjekt har sitt eget objektkodesystem som skal sikre unike koder for ulike objekter. Denne koden må legges inn på riktige lagnavn for at mottakeren skal kunne gjenkjenne hvilke objektkategorier stikkedata tilhører.
  3. Visualisering i Virtualmap. Systematisk navngiving av lag som dermed kan automatisere prosessen i visningsverktøyet Virtualmap. Navngivingen på lag bestemmer materiale og om objektet skal vises i 3D modellen. Krever kontroll og god del resurser med å holde denne vedlike.

Denne metoden er en form for lukket BIM (proprietær), mens det vi etterstreber er en åpen BIM (openBIM) og som offentlige oppdragsgivere kan etterspørre. Krav om leveranse i et proprietært filformat er ikke tillatt i offentlige konkurranseutsatte prosjekter. I samferdselsprosjekter er det likevel fortsatt slik at DWG tillates som leveranse siden det er det eneste formatet som fungerer tilfredsstillende for tverrfaglig samordning av prosjektdata.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*