Artikler og nettsider

Den viktigste oppsummeringen fra ulike artikler som det her vises til tilsier at landskapsarkitektbransjen ikke har råd til å vente med å se hva som skjer. Ingen tar tak i innovasjon for landskap utenom landskapsarkitektene selv. Det er helt nødvendig at man i Norge får på plass en massiv informasjonskampanje på lik linje man nå ser i England. Vi i Norge kan raskt komme opp på et akseptabelt nivå også for landskapsarkitekter men dette krever egeninnsats. Til å begynne arbeidet må hver enkelt landskapsarkitekt ta ansvar med å skaffe seg informasjon om hva BIM vil si for sitt fagfelt. Kontorer må ta ansvar for å lede den innovasjonen som trengs for å få landskapsfaget opp og å kunne jobbe etter BIM metodikk. Teknologien er tilgjengelig. Artikler, rapporter og denne rapporten i seg selv viser at landskapsfaget kan levere BIM og jobbe etter BIM metodikk på lik linje som øvrige fag i bransjen. Det som kreves er egeninnsats og modning hos den enkelte. Kjente prosesser og rutiner skal gradvis endres. Det viktig er å sette i gang slik at overgangen kan foregå etter hvert enkelt kontors modning og innsats.

 

Get ready for BIM but buy nothing

Landscape Institute / News, 14. aug 2012

http://www.landscapeinstitute.org/news/index.php/news_articles/view/get_ready_for_bim_but_buy_nothing/

 

Landscape Information Modeling

av Marc Goldman, DesignIntelligence / Articles, 3. mai 2011
http://www.di.net/articles/landscape_information_modeling/

 

Game On for A/E/C

av John Aaron Phillips, DesignIntelligence / Articles, 30. april 2012
http://www.di.net/articles/game_on_aec/

 

A Landscape Architect’s Review of Building Information Modeling Technology

av Travis Flohr, Landscape Journal: design, planning, and management of the land, Volume 30, Number 1, 2011, pp. 169-170 (Article)

http://muse.jhu.edu/journals/landscape_journal/v030/30.1.flohr.pdf

 

Vectorworks Gets It

av James L. Sipes, ASLA, Landscape Architecture Magazine, Vol 102, no 2, Feb 2012.

Evaluering av Vectorworks Landmark og programmets egnethet for bruk i landskapsarkitektur

http://download2.nemetschek.net/www_misc/IPA12473-Web.pdf

 

BIM Workflow in Landscape Architecture: Addressing the Opportunities and Challenges

av Micah Lipscomb / Eric Gilbey / James Sipes, alle ASLA

ATTENDEE HANDOUT WED-A7 BIM Workflow: Addressing Opportunities and Challenges, 2011 Annual Meeting ASLA

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*