Rapporter

Disse foreløpig seks akademiske avhandlingene har vært viktige bidrag inn i dokumentasjonene omkring muligheter og utfordringer omkring BIM for Landskap. De har vært til stor inspirasjon og en bekreftelse på mye av det arbeidet som er lagt ned i å søke etter ytterligere dokumentasjon.

LATIS – Integrating BIM Technology into Landscape Architecture

av James L. Sipes, ASLA

Da rapporten LATIS – Integrating BIM Technology into Landscape Architecture kom i 2008 var det en stor lettelse for alle som i noen år hadde sett mulighet for at landskap måtte være med i den rivende BIM utviklingen man så i bransjen generelt. Rapporten er noe av det mest dypgående og beste som gruppen har klart å fremskaffe omkring tema BIM for landskap. Den har en god innledning som beskriver generell tilnærming til BIM sett fra en Landskapsarkitekts ståsted. Introduksjonene til BIM er godt forklarende og kan også være en god introduksjon  for andre fag en landskap som ønsker å tilnærme seg BIM. Videre tar rapporten for seg å sammenligne dagens arbeidsformer opp mot BIM. I kapittel 4 dokumenterer og beskriver forfatteren det store behovet for en åpen standard for utveksling av objekter med egenskapsdata. I kapittel 7 beskrives hvilke prosjekter som det kan være nærliggende for landskapsarkitekter å benytte BIM programvare som arkitektene benytter siden landskapsarkitekter i dag ikke har et eget fullverdig godt BIM designverktøy.

Beskrivende tekst om rapporten:
http://landscapeandurbanism.blogspot.no/2008/06/bim-and-landscape-architecture.html
Rapporten kan kjøpes hos American Society of Landscape Architects (ASLA), Landscape Architecture Technical Information Series (LATIS) –
http://www.asla.org/ISGWeb.aspx?loadURL=latis

 

 

BIM for landskap

av Marius Berg Bostadløkken

Masteroppgave ved Institutt for landskapsplanlegging, UMB, 2009

http://www.umb.no/statisk/vrlab/BIM%20for%20Landscape.pdf

 

 

BIM for landskap
fra 2D til 5D, studieobjekt Hersleb skole, Oslo

av Henning Lindgren Jensen

Masteroppgave ved Institutt for landskapsplanlegging, UMB, 2012

http://brage.bibsys.no/umb/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_31132/1/BIM%20for%20landskap_Fra%202D%20til%205D_HenningLindgrenJensen.pdf

 

 

BIM för landskapsarkitekter

av Olle Lenngren

Masteroppgave ved Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap, Institutionen för stad och land, avdelningen för landskapsarkitektur, Uppsala, 2012

http://stud.epsilon.slu.se/4636/1/lenngren_o_120810.pdf
Under evalueringen av vår rapport ble vi kontaktet av Klas Eckerberg fra Sverige. Han har jobbet mange år med problemstillinger omkring landskapsarkitektens bruk av digitale verktøy. Klas Eckerberg er en viktig ressursperson når det gjelder standardiseringsarbeid for anlegg og landskap i Sverige. Han har publisert flere arbeider, men to avhandlinger nevnes her spesielt. Disse går grundig til verks og dokumenterer selve kjernen omkring de utfordringer og muligheter som ligger tilgjengelig for landskapsarkitektene og bruk av digitale verktøy. Videre arbeider med et hovedprosjekt bør involvere nærmere kontakt med Klas Eckerberg.

Information Technology in Landscape Architecture
Development of Tools, Methods, and Professional Role

av Klas Eckerberg

Licentiatavhandling, Institutionen för landskapsplanering, Ultuna, Uppsala 1999

http://pub.epsilon.slu.se/472/1/eckerberg_lic_thesis3.pdf

 

Etta eller nolla ?
Landskapsarkitekter, yrkeskunnande och informationsteknologi

av Klas Eckerberg
Doctoral thesis, Swedish University of Agricultural Sciences, Institutionen för landskapsplanering Ultuna, Uppsala 2004

http://pub.epsilon.slu.se/550/1/avhandling_eckerberg.pdf

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*