Danmark

BIPS

BIPS (byggeri – informationsteknologi – produktivitet – samarbejde) www.bips.dk. Er for sammenligningens skyld i norske øyne en blanding mellom Standard Norge og buildingSMART. BIPS Utvikler danske standarder og IT til byggebransjen.

Cuneco

Cuneco – Center for produktivitet i byggeriet. Cuneco er et igangværende prosjekt med en varighet på 4 år for utvikling og implemetering av modellbasert byggeri i hele byggebransjen.

http://cuneco.dk/

 

BIPS er oppbygget med 7 ulike forum som består av referansepersoner fra bransje, fag og organisasjoner. Forumene initierer prosjekter og BIPS administrerer og samordner prosjektene mellom de ulike forumene. Prosjektet for landskapsobjekter er et sådan prosjekt og i samarbeid med de har vi sett likhetstrekkene med situasjonen her til lands: Landskap henger etter i arbeidet med standardisering og bruk av BIM og faller mellom to stoler når det gjelder verktøy som enten er basert på bygg eller på infrastruktur.

 

Prosjektgruppa

DBK 2006 (Dansk Byggeklassifikation) beskriver en modell av byggeriet. Landskap har ikke ”vært med” i definisjonen. Landskapsobjektprosjektet har kommet i gang for å inkludere dette i DBK

BIPS arbeider for objektklassifisering med en generisk struktur. For eksempel en dør er en dør gjennom hele veien av prosjektet, den kan ha en mengde ulike egenskaper/metadata, men den er en dør. Ikke et nummer eller kode som forandres gjennom prosjektet i ulike detaljeringsnivå.

Figuren viser hvordan et objekt berikes med stadig større mengde informasjon/egenskaper gjennom de ulike prosessene. Men det er det samme objektet hele veienog det er ulike egenskapssett som er viktig for de ulike fasene

BIPS-Landskapsobjektgruppa vil etterfølge denne strukturen i sitt arbeid og er ute etter å etablere et samarbeid med de andre nordiske landene samt England for å utveksle erfaringer og finne en felles plattform å gå videre med. Første ledd i samarbeidet har vært møte mellom BFL og BIPS-Landskap m.fl. i København i juni 2012.

Dette utdraget fra Frank Hasling Pedersens prosjektskisse illustrerer veldig godt våre felles utfordringer:

Den store forskel: Overflade og objekter

Stort set alle andre elementer i en byggeproces kan behandles som enkeltstående geometriske objekter der kan adderes og kombineres i det uendelige – som soldater i geled. Terrænmodellen derimod er unik og kan ikke adderes ligesom objekterne. Den kan derimod bestå af mange forskellige designparametre, med helt vilkårlige geometriske udstrækninger – vidt forskellige og samtidigt indbyrdes afhængige.

Terræn overfladen er geometrisk kompleks og ikke rumlig på i samme omfang som Lidt forenklet kan man sige, at z værdien er voldsomt underrepræsenteret) Der kræves andre værktøjer at til opbygge, behandle og undersøge overfladen. Med almindeligt anvendte CAD programmer til arkitektarbejde (AutoCAD, Micro station, Sketch up mfl.) kan man ikke bare trække og skubbe i et terræn, som var det en væg, et vindue eller en bunke sand i virkelighedens verden for den sags skyld.

Heri ligger den væsentligste udfordring: Den praktiske digitale behandling af overfladen. Kun de færreste og største CAD programmer har disse værktøjer, som ud over stor computerkraft, kræver en erfaring med 3D modellering, som kun de allerfærreste landskabsarkitekter har.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*