HB138 Objektkodelista

Objektkodelista som er et vedlegg til HB138 er en flat fil med koder for hver enkelt objekttype. Standarden er CAD-basert, og forholder seg til lagstrukuren i tegneverktøyet.

HB 138 definerer den slik:

Objektliste

  • Definerer digitale objekter som benyttes til planlegging, prosjektering og bygging
  • Angir hvilke objekter som inngår i de ulike fagmodellene
  • Listen må tilpasses hvert prosjekt individuelt

Objektkodelista er publisert som et regneark. Landskapstiltak er en egen flik i regnearket. Objektkodene er seksifret, og det er i hovedsak stikningsdata som er representert i lista. Til hver enkelt objektkode er det knyttet en tekststreng som beskriver objektet enten det er definert av NVDB eller henvisning til HB025 Prosesskoden. Alle fag opererer i den samme lista. Landskap havner i hovedsak under hovedprosess 7, vegutstyr og miljøtiltak.

Utsnitt av objektkodelista med fliken Landskapstiltak
http://banettverket.no/resources/1/BA2012/26012012/2012.02.31_Objektkodeliste.xlsx

 

Objektkodelista er i skrivende stund under utarbeidelse, og har foreløpig vært et dynamisk element som kan tilpasses bruk. For landskapsobjekter er feltkodelista brukbar som kobling mot NVDB og Dakat, men det er lite informasjon i strukturen som kan være relevant å ta med i LIM. Så vidt vi kan bedømme baserer HB 138 seg fortsatt på et system med modell og beskrivelse som separate dokumenter.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*