LandXML

LandXML er et åpent, internasjonalt format utviklet for utveksling av anlegg, oppmåling, samferdsel- og infrastrukturdata, og særlig veg. Schema for landxml 1.2 (siste) inneholder ustrakte standarder for definisjon av veger, men ingen spesifikke objekttyper som kan brukes direkte for landskap. Det er mulig at enkelte elementer (som Surface og GradeSurface) kan brukes videre, men det er i liten grad knyttet relevante egenskaper til objektene. LandXML er særlig tatt i bruk at CAD-baserte verktøy.

Standarden inneholder på samme måte som IFC et nivå av tilpassede objekter. Property-, DocFileRef- eller nestedFeature-elementer kan knyttes til de ulike elementene for å berike modellen med informasjon. Skrive- og lesemuligheter for slike Property-sets er avhengig av programvaren som skal skape og tolke filene, og hvor streng den er med å vise egenskaper som ikke er definert i standarden. (Dette er for øvrig også en utfordring med «property sets» i IFC.)

LandXML-standarden er delt opp i Elements, Complex types og Simple types.

En av fordelene med landxml som utvekslingsformat for landskapsarkitekter, er at det importeres direkte av flere maskinstyringsverktøy.

Kilde: http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.2/documentation/LandXML-1.2Doc.html

LANDxml er en åpen standard, en xml-dialekt til bruk innen samferdsel, infrastruktur og landmåling. ( http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_XML_markup_languages)

LandXML er allerede i dag et sentralt utvekslingsformat for stikningsdata, og de mest sentrale dakbaserte prosjekteringsverktøyene innen samferdsel og infrastruktur kan eksportere og importere data i dette formatet. Formatet er trukket frem i HB 138 Modellgrunnlag fra Statens vegvesen / VD som det sentrale utvekslingsformatet for veg.

BuildingSMART vurderer å se om de skal støtte arbeidet med å videreutvikle formatet slik at man kan komme frem til et åpent utvekslingsformat også for samferdsel. Mye arbeid gjenstår hvis det er tilfelle.

http://www.buildingsmart.no/events/nordic-openinfra-landxml-workshop

Fordel med formatet er at det er akseptert internasjonalt og innarbeidet hos de fleste programvareleverandørene.  Formatet har ennå ikke dataordbok for alle fag som er tilknyttet et samferdselsoppdrag. Utfordringene med formatet er at det ikke kan ta med seg 3D geometri på en god måte. 3D solider går ikke å eksportere. Det er flere «dialekter» av formatet som lager noen utfordriner. Det er begrenset hva man kan få med av informasjon på objektene. Formatet er godt innarbeidet i ulike programmer som benyttes for utstikking og maskinstyring på byggeplass. Formatet slik det er i dag egner seg lite som utvekslingsformat mellom ulke fag i prosjekteringsprosessen.

Håndbok 138 fra SVV stiller krav til at vi skal levere på åpne formater og vi skal levere originalfilene fra de proprietære fagverktøyene. Dermed sikrer de seg å få tilgang til BIM modellene da det ikke fins noe slik felles åpent format. SVV er statlig og kan ikke kreve leveranse på lukkede formater. I HB 138 brukes LandXML som et åpent format som alle skal levere på selv om SVV vet at dette formatet ikke egner seg for alle fag, se info under punkt Landxml.

Green Building XML

The Green Building XML schema, referred to as «gbXML», was developed to facilitate the transfer of building information stored in CAD building information models, enabling integrated interoperability between building design models and a wide variety of engineering analysis tools and models available today. Today, gbXML has the industry support and wide adoption by the leading CAD vendors, Autodesk, Graphisoft, and Bentley.

Kilde: http://www.gbxml.org/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*