LOD

LOD – Level of Detail

«CityGML tar ikke bare hånd om den grafiske representasjonen av urbane modeller, men tar særlig vare på representasjonen av semantiske (språklige / tematiske) egenskaper, taksonomier (klassifikasjoner) og ansamlinger/klynger av digitale terrengmodeller. Også arealer, vegetasjon, vannforekomster, transportfasiliteter og møblering i by. Den underliggende modellen skiller mellom fem ulike detaljnivå (Level Of Detail, LOD). Objekter blir mer detaljert med økende LOD, både mhp geometri og tematisk oppdeling. CityGML kan, men må ikke, inneholde flere representasjoner av samme objekter i forskjellige LOD samtidig.»
Kilde: http://www.citygml.org/index.php?id=1532

LOD -nivåene av definerer en detaljeringsgrad på objektene i forhold til hvilken fase man jobber med. Vi har forsøkt å definere vår egen tolkning av LOD tilpasset norske forhold:

Forslag til tolkning av LOD tilpasset norske forhold

PDF: LOD for landskap

Kilde: UMB-ILP Definisjon av LOD

 

LOD – Level of development

LOD har også blitt brukt på en annen måte i BIM-sammenheng, da i betydningen Level of Development der det beskriver 5 nivåer fra den konseptuelle/skissefasen til ferdig bygget:

Norsk tolkning:
LOD: 100 Conceptual Geometry  Schematic Design skisseprosjekt
LOD: 200 Approximate Geometry Design Development forprosjekt
LOD: 300 Precise Geometry Construction documents Detalj-/tilbudsprosjekt
LOD: 400 Fabrication Construction model Produksjon/arbeidstegning
LOD: 500 As-Built Som bygget

Kilde:  Ana Baker og Brandon Garret, BIM for Project Managers, 2011 CSI Southwest Region Conference

LOD for landskapLOD-modell2.jpg">

LOD-begrepet er interessant i forhold til en betrakting om at objektene kan berikes med informasjon jo mer detaljert man kommer i et prosjekt. Det er ett og samme objekt som ligger i modellen gjennom ulike prosjektfaser, men både geometrisk og innholdsmessig vil det få en økt detaljering gjennom ulike faser/nivåer i et prosjekt.

Det samme objektet berikes med både geometri og informasjon gjennom de ulike LOD-nivåene/prosjektfasene

LOD-modell2.jpg">
LOD-modell2.pdf">PDF: LOD-modell

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*