CityGML

CityGML er to ting:

  • En geografisk (geospatial) informasjonsmodell
  • Et utvekslingsformat som bygger på GML3

GML står for Geography Markup Language og er en standard for utveksling av geodata på XML format. Standarden er under utvikling av ISO/TC 211.

CityGML er et åpent utvekslingsformat og informasjonsmodell designet for å utveksle virtuelle 3-dimensjonale by- og landskapsmodeller. Modellens innhold, både med tanke på semantikk, geometri, topologi og utseende er ivaretatt i standarden. Et interessant aspekt ved standarden er inndelingen i Level of Detail (detaljeringsnivåer) fra LOD0-LOD4. Dette legger til rette for bedre tilpasning av datasettet til ulik bruk, for eksempel i utredninger og prosjektering, og videre bruk av data. Hierarkiet mellom tematiske klasser, sammenstillinger, relasjoner mellom objekter og romlige egenskaper er også inkludert i standarden.

CityGML er publisert som en åpen datamodell og et xml-basert format for lagring og utveksling av virtuelle bymodeller. Standarden er implementert som et skjema for GML3, den utbyggbare standarden for romlig datautveksling utstedt av OGC og ISO TC211. CityGML er ment å bli en åpen standard, og kan derfor benyttes gratis.
fritt etter http://www.citygml.org/index.php?id=1523

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*