NS3420 – hva

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

Standarden er svært utbredt i bransjen for beskrivelse av hva som skal bygges og hvordan utførelsen skal være for å kunne prissettes. Det er åpenbart at en god kobling mellom en LIM-objektliste og NS3420 hadde kunnet gi store fordeler for utarbeidelse av komplette prosjektdokumenter.

 

Hovedformål

I standardens hovedformål står det:

NS 3420 er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser innen bygge- og anleggsarbeider, med hovedformål å danne grunnlaget for utarbeidelsen av poster i en detaljbeskrevet prisforespørsel. Standarden inneholder beskrivelse av de enkelte delprodukters eller ytelsers omfang og prisgrunnlag samt krav til materialer, utførelse, toleranser, prøving og kontroll. I tillegg fastsetter standarden regler for mengdeberegning.

 

Landskap i NS3420

Hovedelementene på objektnivå som beskrives for landskap i NS3420 er samlet i Del K: Anleggsgartnerarbeider, men også andre deler som Del F Grunnarbeider – del 1 (Vegatsjonsrydding, masseflytting, massutskifting mm) og Del G Grunnarbeider – del 2 (asfaltdekker, kunstgressdekker mm), Del Z Drift og vedlikehold og andre deler er høyst relevante for LIM-objekter.

Komplett oversikt over strukturen for Del K: Anleggsgartnerarbeider kan ses (forhåndsvisning) og kjøpes her: http://www.standard.no/no/Sok-og-kjop/Sokeresultater/ og søk på anleggsgartnerarbeider

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*