HB138

Statens vegvesens Håndbok 138 – Modellgrunnlag (HB138) setter krav om at ”som utført”-data skal leveres for bl.a. NVDB og objektene som skal være med er definert av Objektkodelista. Objektkodelista definerer alle objekter med et objektnavn, definisjon og kode som bestemmes fra NVDB eller Prosesskoden (HB025).

Fagmodeller

HB138 definerer fagmodeller for hvert fag

3.3.2 Fagmodell veg
3.3.3 Fagmodell konstruksjoner
3.3.4 Fagmodell tunnel
3.3.4 Fagmodell VA, grøft og rørledning
3.3.5 Fagmodell bergsikring, geotekniske konstruksjoner og tiltak
3.3.6 Fagmodell skilt, signal og oppmerking
3.3.7 Fagmodell vegutstyr
3.3.8 Fagmodell kabelføringsanlegg
3.3.9 Fagmodell tekniske installasjoner
3.3.10 Fagmodell landskapstiltak
3.3.11 Reguleringsflater og grunnerverv
3.3.12 Ytre miljø/beregningsmodell

Til sammen danner dette en stor samlet Tverrfaglig modell (3.4), en Prensentasjonsmodell (3.5) samt en Som utført modell (3.6)

Kravet til innholdet i feks Fagmodell landskap er detaljert og omfattende og kan inneholde Design og utforming, Terrengforming, Vegetasjon, Analyser, Formingsveileder, Intensjonsbeskrivelse, Skjøtsel, Rigg og marksikring. Terrengmodellen skal inneholde byggegroper, plantehull, jordlag med lagtykkelser osv. Terrenget eksporteres til LandXML (triangulering) og evt 3D-geometri som volumobjekter. Objekter referes med et punkt (xyz) og langsgående objekter refereres som en referanselinje, eksempelvis en kantstein refereres med en linje for innerkanten av kantsteinen. Også her er LandXML utvekslingsformat og stikningsdata.

Objekter for Vegetasjon skal være relativt detaljerte og inneholde mye informasjon både i forhold til geometri (størrelse ved utplanting/utvokst) og innhold (art-/sortsnavn mm) som skal kunne trekkes ut. Dette er ikke løst i forhold til utvekslingsformatene (LandXML, SOSI) som ikke bærer med seg denne funksjonaliteten/informasjonen. Dette vil kun komme til nytte i det proprietære formatet som benyttes til prosjekteringen.

HB138 foreligger pr dags dato i en høringsutgave, men er allerede tatt i bruk i en del prøveprosjekter.

HB138 er relativt ambisiøs i forhold til landskapsinformasjonsmodellering og beskriver en prosess som fungerer godt utfra å få stikningsdata mellom prosjekterende og utførende, men i forhold til objektbasert modellering med informasjonsbærende objekter er det fortsatt et stykke vei å gå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*