Prosesskoden

Håndbok 025 Prosesskode 1 – Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter, hovedprosess 1–7

Prosesskoden inneholder detaljerte beskrivelsestekster for nyanlegg og drift/vedlikehold for veganlegg. Prosesskoden har under Hovedprosess 7 Vegutstyr og miljøtiltak beskrevet mange av landskapets objekter og den beskriver også hvordan objektet skal implementeres, feks for et tre vil også jord og plantehull beskrives i samme prosess.

Prosesskoden kan ikke uten videre ses i sammenheng med objekter i et landskapsbibliotek, men er interessant som en helhet sammen med objektkodelista og de andre standardene fra vegvesenet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*