NS – Norsk Standard

Wikipedia: Norsk Standard (NS) er en benevnelse på standarder fastsatt og utgitt av Standard Norge. (…) Innholdet i Norsk Standard er dels regler som er i samsvar med vanlig praktiserte regler i de aktuelle bransjer, dels nye, spesielle regler som bare får anvendelse der den enkelte standard er gjort til avtale mellom partene og/eller er vedtatt av dem.

NS 3420 og buildingSMART

I arbeidet med rapporten NS 3420 og buildingSMART – Vurdering av tiltak for å gjøre NS 3420 kompatibel med buildingSMART-teknologi skriver Pål Eskerud, Focus software følgende:
Vi har standarder som dekker de viktige sammenhengene; Hvem = NS 3450, Hva = NS 3420 og Hvor = NS3451.

  • I forhold til en beskrivelsestekst og dens oppdeling i kapitler, bygningsdeler og prosesser så er strukturen fra Norsk standard at kapitlene bestemmes av NS3250 (graving/sprenging, murerarbeid, anleggsgartnerarbeider osv). Altså Hvem som står for utførelsen.
  • NS3420 beskriver med nummererte poster Hva som spesifikt skal gjøres for utførelsen denne spesielt og alle opplysninger som er nødvendig som grunnlag for prisen.
  • Bygningsdelene i NS3451 forteller Hvor i bygget/prosjektet man er (støttemur eller trapp, eller busk- treplanting).

Det er også disse standardene vi har sett på i forbindelse med dette prosjektet og da spesielt NS 3420 og NS 3451 i tillegg til NS4400 som er spesifikk for landskap og etablering av grøntanlegg.

BuildingSMART skriver om arbeidet med standardiseringen på sine hjemmesider http://www.buildingsmart.no/nyhetsbrev/2012-09/forste-nasjonale-standard-for-bim-objektbiblioteker og har øye ambisjoner for arbeidet på sikt:

Standard Norge og buildingSMART Norge ønsker på sikt at standarden for objektbiblioteker skal inkludere livsløpet til alle faser og fag.

Det er verdt å legge merke til dette da det også vil innebære et objektbibliotek som omfatter landskapsobjekter!

Prosjektet er også omtalt under Standard Norges hjemmesider:
http://www.standard.no/no/Fagomrader/Bygg-og-anlegg/Digital-byggeprosess/BIM-Objektbibliotek/

Forprosjektstudien kan lastes ned med og uten vedlegg herfra:
http://www.standard.no/no/Fagomrader/Bygg-og-anlegg/Digital-byggeprosess/NS-3420-og-buildingSMART/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*