NS3450 – hvem

Omfang:

Standarden fastsetter regler for redigering av og innhold i dokumenter som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om utførelse av bygg, anlegg, installasjoner, drift og vedlikehold.

Standarden er en komplett oversikt over hva et prosjekt skal inneholde for å kunne realiseres og fungerer som en huske-/sjekkliste for strukturering av et prosjekt.

Hovedkapitler:

A Prosjektinformasjon
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav
C Kontraktsbestemmelser
D Beskrivende del
E Svardokumenter

I standardens tillegg A beskrives kapittelinndeling av prosjektbeskrivelser av bygg med kapittel 01 Rigging og drift, 03 Graving, sprenging, 71 Anleggsgartnerarbeid osv. Denne inndelingen beskriver også hvem som står for utførelsen av arbeidene

Standarden kan lastes ned gratis her:
http://www.anskaffelser.no/filearchive/ns03450-no.01.pdf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*