BIM – Noe mer enn bare Bygg

Siden viser lenke til noen utvalgte nettsider som omhandler BIM som er mest relevant for Landskap sett i sammenheng med rapporten. Det meste som er skrevet om BIM omhandler bygg, men mer og mer informasjon beskriver nå også hele det bygde miljøet. Vi har valgt å forholde oss til BIM som omhandler hele det bygde miljøet og dermed også tar med seg Landskap.

Andre definisjoner ute i markedet som også omhandler mye av det samme er :
LIM – Landscape Information Modell (Landskaps Informasjons Modell), SIM -Site Information Modell, AIM – Anleggs Informasjons Modell. De kan alle ses på som det samme som BIM for landskap slik vi benytter oss av begrepet i dette prosjektet. B-en er ikke bare en Bygning i en BygningsInformasjonsModell, men det er også B for å Bygge i en ByggeInformasjonsModell(ering). I den forstand havner også landskap innunder B-en. I det engelske BuildingInformationModel er denne doble betydningen tilstede i ordet Building.

 

Generell intro til BIM som omhandler hele det bygde miljøet.

Statsbygg sine krav til BIM

http://www.statsbygg.no/FoUprosjekter/BIM-Bygningsinformasjonsmodell/

 

Vianovasystems informerer om BIM for Infrastruktur

http://www.vianovasystems.no/BIM

 

Bim Task Group

http://www.bimtaskgroup.org/cobie-uk-2012/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*