Krav til objektklasser

Det må stilles noen omforente krav til objektbiblioteket, både med tanke på innhold og struktur.

Identitet: Navn på objektklasse

Hver objektklasse gis unike navn, og klassene må defineres entydig. Objektklassen skal beskrives med en presiserende utfyllende tekst, som skiller objektklasser fra hverandre. Beskrivende tekst hentes gjerne fra eksisterende standarder. Kun arbeidsgruppa kan definere navn på objektklasser. To objektklasser kan ikke ha samme navn.

Utveksling: Åpne formater

Det er et absolutt krav og en forutsetning at objektene utveksles (import/eksport) på åpne, internasjonale formater, som kan leses og skrives av relevante prosjekteringsverktøy. Om objektene i tillegg utveksles på proprietære formater er opp til produsenten. Databasen med landskapsinformasjonsobjekter må legges til rette for nedlasting av ulike filformater og –versjoner, feks på samme måte som http://www.nationalbimlibrary.com/.

Eksempler på åpne internasjonale formater:

IFC Industry foundation classes
CityGML Format for bymodeller basert på Geographic Markup Language
LandXML Format for infrastruktur og samferdsel basert på Extensive Markup Language
GBxml Green Building XML
SOSI? Samordnet opplegg for stedfestet informasjon

GIS

BIM-LE (LandskapsElementer) skiller seg fra BE (BygningsElementer) ved at alle objektene kan få nytt liv i en GIS-informasjonsflyt. Alle prosjekterte objekter bør inneholde informasjon som er relevant for videre GIS-arbeidsflyt. Det vil si geografisk informasjon, linjer, punkter og flater som definerer plassering og utstrekning. Dette er informasjon med enklere detaljnivå / ekstrakt av prosjekterte data. Se beskrivelsen av LOD for mer uttømmende informasjon.

Tilpasning/relasjoner til andre standarder

Samtlige landskapsobjekter må kunne knyttes til de eksisterende standardene som beskriver egenskaper og prosesser for bygging/anlegg av landskapselementer.

Relevante standarder er:

 • SOSI
  Eget felt for å knytte riktig SOSI-kode til objektet
 • NVDB/Prosesskoden
  Eget felt for å knytte objektet til riktig prosess i Prosesskoden og NVDB
 • NS 3451
  Eget felt for å knytte objektet til riktig kode i bygningsdelstabellen
 • NS 44xx
  Egne felt som refererer til relevante/riktige poster i standardene for planteskolevarer.

Det bør også tilrettelegges for fritekstfelter, slik at feks informasjon om lokale standarder og entreprisedata kan legges inn.

NS for objektklassifisering

Objektklassene i standarden må være i tråd med den kommende Norsk Standard for BIM Objektbibliotek. (http://www.standard.no/en/Sectors/Bygg-og-anlegg/Digital-byggeprosess/BIM-Objektbibliotek/) Dette kan legge føringer for fremdrift, informasjon og struktur på objekter, publisering og vedlikehold av en felles objektbase.

Anonyme objekter

Alle objekter skal kunne beskrives anonymt både geometrisk og semantisk. Dette kan løses med anonyme versjoner av objekter, eller objekter som anonymiseres ved eksport.

Analyse

Objektene må inneholde relevante data om kostnad, tid, utseende, vekt, relasjoner og andre egenskaper, slik at det kan kjøres 3-4-5-6D analyser på prosjekterte data.

Kvalitet

Kvaliteten på objektene bør sikres av en egen arbeidsgruppe. Aspekter som sjekkes er objektklasse, geometri, eksport/import i prosjekteringsverktøy, relasjoner til riktige standarder etc..

Deling av data og informasjon

Databasen av landskapsobjekter er et produkt som eies av Statsbygg, NLA, NAML, SVV… (?). Bruk av objekter fra databasen skal være gratis, og det kan ikke forventes vederlag for å bidra med objekter til databasen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*