BIM for landskap – hovedprosjekt

Dette prosjektet ruller nå videre som et hovedprosjekt og publiseres fortløpende på www.bimforlandskap.no.

SOSI Landskapsarkitektur – Hva er det?

Flere kjenner lite til det nye arbeidet med SOSI landskap og tror at SOSI kun er et norsk properitært format og er derfor skeptisk til at vi nå går for dette formatet for å objektifisere landskap. Med SOSI snakker i nå om GML-modell. SOSI-formatet slik vi kjenner det er på vei ut og tilpasser seg GML-standardisering og det arbeidet er allerede ført veldig langt slik at det er kort vei fra SOSI til et internasjonalt GML-format. Altså et typisk GIS-format.

Tanken å jobbe frem en datamodell for landskap hvor vi nå kun bruker SOSI som metode og da er det ikke et tradisjonelt SOSIformat men en datamodell som dermed kan relativt enkelt overføres til andre åpne formater (IFC). Datamodellen baserer seg på en UML-modell som er et programmeringsspråk for å definere og klassifisere objektene som skal inngå i modellen og hvilke relasjoner de skal ha til hverandre. Feks at en benk må stå på bakken og ikke sveve i løse lufta, eller at et tre krever et jordvolum for rota som ikke kan inneholde andre ting som rør osv. Når alt dette er innarbeidet i UML-modellen konverteres det til SOSI/GML, men det kan også brukes til realisering av andre formater, feks IFC.

Slik sett er dette starten på et veldig spennende og framtidsretta prosjekt for å videreføre arbeidet som ligger her på underland.no og som kan bli et foregangsprosjekt for andre land om det går den veien vi håper!

Nytt fagområde i SOSI-standarden – Landskapsarkitektur

Kartverket har godkjent søknaden som vi har fått utarbeidet i samarbeid med BA-nettverket. Dermed er vi igang med å utarbeide en egen SOSI-standard for landskapskarkitektur som forhåpentligvis vil være anvendbar for framtidig porsjektering med modeller og BIM. Dette er veldig gode nyheter og Norge kan bli et foregangsland i denne typen arbeide. Les mer i nyhetsbrevet fra BA-nettverket ved å følge lenken og klikk videre på Nyhetsbrev fra BA-Nettverket 22-04-2014 – SOSI Landskapsarkitektur – http://www.ba-nettverket.no/nyhetsbrev.aspx 

SOSI Landskapsarkitektur

BFL er med i en prosjektsøknad hos Statens kartverk som har tittelen SOSI Landskapsarkitektur. Prosjektleder er Inger Hokstad fra BA-nettverket som har gode erfaringer med et tilsvarende prosjekt for SOSI Ledning. Søknaden sendes inn i disse dager og første ledd i jobben vil være å få laget en UML-modell ut av tankekartet som vi gjorde i forprosjektet. Vi trenger mer input og hjelp fra dere etterhvert for å få en komplett modell, men endelig ruller denne ballen litt videre!

Avgjørelsen om prosjektet godkjennes eller ikke, er 8. april 2014.

Du kan lese mer i prosjektsøknaden her

Real Life Object Mapping – RLOM – for landskapsobjekter

Vi har fått denne til en rask høringsrunde. Bygningsdelstabellen for utomhusobjekter mappet opp til ny IFC4 i et forslag/utkast i prosjektet Real Life Object Mapping. Send innspill til knut(at)barbakke.no.

Steen Sunesen, Daglig leder i buildingSMART utdyper innholdet i RLOM  i epost:

Real Life Object Mapping (RLOM) er et rimelig enkelt prosjekt i regi av buildingSMART International. Inntil nå er det bS Norge som har tatt tak i det. RLOM viser kobling mellom alle de begreper vi kjenner fra vår arbeidsdag i prosjektene og IFC (eller en annen datamodell). RLOM kobler også mot et FDV merkesystem som hedder TFM (Tverrfaglig Merkesystem) og NS3451 Bygningsdelstabellen. Sistnevnte er en søkefunksjon. Innen bygg sektor er NS3451 så innarbeidet at alle lett finner frem til de relevante RLO (Real Life Objects). Poenget med RLOM er at alle kan jobbe i det språk de kjenner og samtidig ikke trenge en doktorgrad for å koble det med relevante datamodeller.

 

Det kunne være interessant og få utvidet de listene som er relevante for infrastruktur med kolonner som beskriver deres fagtermer og kobling til deres datamodell. Den av de vedlagte excel-filene som trolig er interessant for infrastruktur er den som hedder RLOM-Outdoor. Den dekker kapitel 7 i NS 3451 Bygningsdelstabellen. Den er foreløpig fylt ut med begrepene fra Underland prosjektet.

Vi trenger i første omgang noen som kan fagene til å lage en fyllestgjørende opplisting av alle objekttyper som er relevante for de ulike infrastruktur sektorer/fagene. En sektor ad gangen.

Så vidt jeg skjønner er NS3451ikke brukt i infrastruktur sektoren. Hvis dere vi bruke en annen kode må vi også se på koblingen av denne til NS3451. For oss er NS3451 bare en sorteringsmekanisme for å finne frem RLO. Det er viktig å bruke en klassifikasjon som er alment akseptert.

Og så er det ellers bare å fylle ut hvordan man beskriver de ulike objekttyper i det aktuelle infrastruktur fag. Der hvor det er relevant å mappe det til IFC vil vi kunne bidra med dette. Eksempelvis kunne vi få en mapping mellom SOSI og IFC4 ordnet omkring hverdagens fagspråk.

Revit LT

Autodesk har lansert Revit LT, en «light»-versjon av BIM-verktøyet Revit. En del funksjoner er utelatt i LT, blant annet IFC-eksport.

Les mer ›

CityGML i BIM/3D-prosjektering: Nederland

Det jobbes nå med nye piloter/prosjekter etter Pilot i Nederland og hundrevis av organisasjoner/bedrifter er med her.  Et satsingsområde er f.eks. å se hvordan CityGML og BIM kan utveksle data, og da ser de også på forbedring/utvidelser av CityGML for enda bedre utveksling/interoperabilitet.

http://geospatial.blogs.com/geospatial/2012/04/geospatial-world-forum-geonovum-extending-citygml-to-include-bim.html

Kilde: Ramez Rafat / Statsbygg

Standardisering av BIM objektbibliotek

Standard Norge har satt i gang arbeidet med å utarbeide en standard for BIM objektbilioteker. Les mer her: http://www.standard.no/en/Sectors/Bygg-og-anlegg/Digital-byggeprosess/BIM-Objektbibliotek/

Nordic Open Infra

BuildingSmart Nordic og BuildingSmart Norway arrangerte Nordic Open Infra – LandXML Workshop i Oslo 7. juni 2012. Presentasjonene som ble vist finner du her: http://www.buildingsmart.no/events/nordic-openinfra-landxml-workshop

Vianova lager åpent produktbibliotek for VA

Vianova har lansert første versjon av sitt produktbibliotek for VA-prosjektering. Biblioteket skal inneholde alle produkter fra de viktigste leverandørene.

Les mer her: http://www.vvsforum.no/artikkel/6112/utvider-produktbibliotek-for-va-prosjektering.html

Top