Om BIM for landskap

BIM er et godt kjent prosjekteringsparadigme blant arkitekter og tekniske disipliner i bygg. Arkitekt, RIB, RIV og RIE kan jobbe objektbasert med intelligente modeller og tilhørende egenskapsdata. Stadig mer programvare blir spisset mot denne typen prosjektering, ikke bare de rene prosjekteringsverktøy men også analyse- og kalkyleverktøy. De største oppdragsgiverne krever BIM-leveranser allerede på konkurransenivå, og de offentlige etatene er forpliktet til å etterspørre data på åpne, internasjonale og dokumenterbare formater. Dette kan leveres for bygg.

Utenfor bygget derimot, gjelder andre lover. Prosjekteringsverktøyene støtter i begrenset grad objektbaser prosjektering, og utvekslingsformatene er i hovedsak proprietære. Flere fag jobber i 3D med geometri, men informasjonen utveksles fremdeles i tradisjonelle beskrivelser, og med mengdelister som regneark.

Vi ønsker å standardisere landskapsarkitektens objekter, slik at BIM’en for hele anlegg blir komplett. Design og kostnader utomhus kan få store konsekvenser for helheten av et prosjekt. Vi ser det som viktig at landskapsarkitekten opptrer på samme arena som arkitekt og vegplanlegger, som premissgiver for det helhetlige designet utomhus. Landskapsarkitektens rolle er å binde sammen bygg, veg og konstruksjon med landskap, derfor må alle fag inn i samme modell.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*