SOSI

SOSI – Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon

SOSI-standarden har vært kjent i landskapsarkitekturen i lang tid siden Kartverket i Norge har forsynt den bygg- og anleggsrelaterte delen av bransjen med kart på SOSI-format i mange år. SOSI-koder (temakoder) på lagstrukturen i DAK-plattformen har vært, og brukes fortsatt aktivt som grunnlagsmateriale for et hvert prosjekt. Temakodene er seg selv et omfattende objektbibliotek som inneholder de nødvendig koder for å kartfeste informasjon, eller sagt på en annen måte at objekter i landskapet er standardisert og gjengitt på en måte som kan visualiseres i form av et kart. De detaljerte kartene for landets kommuner er tilgjengelig via Norge Digitalt-samarbeidet og benevnes gjerne med FKB (felles kartbase). Hovedbetydningen for ”BA-LARK-bransjen” ligger i at all kartfestet informasjon er digitalisert og tilgjengeliggjort i SOSI-formatet. Det fungerer som et utvekslingsformat og lagringsformat for geografiske data. Temakodene er ikke lenger en del av SOSI-standarden (fra versjon 4.0, 2009), men siden de er så godt innarbeidet blant brukermiljøene har kartverket en oversikt over temakoder som kan lastes ned her.

SOSI-formatet er et åpent utvekslingsformat (plattformuavhengig) og inneholder også mye mer i form av geodata som benyttes i større grad av andre deler av bransjen på GIS-plattformen. Utviklingen av SOSI dreies over mot GML (Geography Markup Language) som gradvis vil ta over som utvekslingsformat av geografiske data i Norge. SOSI/GML utvikles videre ihht internasjonale standarder (Wikipedia-lenker: ISO/TC 211, ISO 19136)

Objekter i SOSI-standarden er geometrisk bestemt som punkt, linje eller flate.

SOSI/GML vil fortsatt spille en viktig rolle som data over eksisterende forhold, det som allerede er bygget. Det pågående arbeidet med denne rapporten vil teste ut hvorvidt disse standardene vil være anvendelig for LIM-objekter, men gitt at de en gang skal bygges vil de også måtte kunne gjengis innenfor dette systemet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*