Ordliste

Her er oversikt over noen av de mest brukte begrepene og forkortelsene i BIM-sammenheng. Se også en oversikt med forklaring av begreper her.

3 | 4 | 5 | 6 | b | c | d | f | g | i | l | n | o | r | s | t | u | v | x
Reset list
NS -  Norsk Standard NS3450 – hvem NS3420 – hva NS3451 – hvor NS4400
NVDB -  Norsk Vegdatabank