Ordliste

Her er oversikt over noen av de mest brukte begrepene og forkortelsene i BIM-sammenheng. Se også en oversikt med forklaring av begreper her.

3 | 4 | 5 | 6 | b | c | d | f | g | i | l | n | o | r | s | t | u | v | x
Reset list
LandXML -  Format for infrastruktur og samferdsel basert på eXtensive Markup Language
LCC -  Life Cycle Cost
LCP -  Life Cycle Profit
LIM -  Landskapsinformasjonsmodell
LOD -  Level of Detail, eller Level of Development