Ordliste

Her er oversikt over noen av de mest brukte begrepene og forkortelsene i BIM-sammenheng. Se også en oversikt med forklaring av begreper her.

3 | 4 | 5 | 6 | b | c | d | f | g | i | l | n | o | r | s | t | u | v | x
Reset list
IDM -  Information Delivery Manual
IFC -  Industry Foundation Classes
IFD -  International Framework for Dictionaries