Objektbibliotek

Det bør etableres et samlet , webbasert objektbibliotek for landskapsobjekter, feks etter mal fra det engelske http://www.nationalbimlibrary.com/

Object Types » Hard Landscaping »

Under objekttyper Hard Landscaping ligger en User Guide som bekriver hvilken navngiving og egenskaper som bør ligge til disse objekten. Navngiving og egenskaper bør knyttes opp mot arbeid fra Starndard Norge og tilpasses dette arbeidet. Eksempelobjekter viser at det i dag er fult mulig å lage enge landskapsobjekter for harde dekker. Hvis man benytter samme objektfunksjon også for Soft Landscaping, noe som også er gjort på prosjekter i Norge, vil man  kunne lage et komplett objektbibliotek også for «myke dekker».

Et annet objektbibliotek som man kan skjele til er BIMobject.com som har sitt utspring fra Sverige og inneholder ulike BIM-objekter fra ulike leverandører av utstyr, møbler osv. Her er også en meny som viser objekt-typer for landskap.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*