BIM for Anlegg

http://www.vectura.se/PageFiles/1584/exjobb_MarcusOhlsson.pdf?epslanguage=sv

…….

6 Slutsatser och rekommendationer
Hur ser BIM-arbetet ut i anläggningsbranschen i de nordiska länderna
idag?
De nordiska länderna använder BIM i anläggningsbranschen i den grad att
samordningsmodeller används. Samordningsmodellerna består av olika 3D-
modeller och används för kvalitetskontroller. Maskinstyrning och
mängdberäkningar kan idag använda 3D-modellerna. 3D-modellerna innehåller
idag inte objekt med intelligens utan alla kvalitetskontroller görs manuellt.
Hur har kodproblematiken lösts i de olika nordiska länderna?
Inget land i norden har idag helt löst kodproblematiken med BIM.
Sverige ska genom pilotprojekt bestämma ett fungerande kodsystem som är
anpassat till både väg och järnväg. I Norge har de största beställarna bestämt
system för hur kodningen ska se ut. Kvar återstår att koda alla delar som används i
väg- och järnvägsprojekt. Danmark ska genom projektet ”Den Digitale Anlaeg”
bestämma standard för kodning och anpassa kodning till BIM-modeller. Finland
ska genom projektet ”InfraFINBIM” utveckla kodstandarder som är lämpade för
BIM-modeller.
Finns det några uppenbara kopplingar mellan hur utvecklat BIM-
arbetssättet är och hur kodproblematiken har lösts?
Alla nordiska länder har insett vikten av ett kodsystem anpassat för BIM och
börjat med att lösa den problematik. För att ta vidare BIM arbete till ett nästa steg
behövs kodproblematiken lösas……….

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*