BIM for landskap – hovedprosjekt

Dette prosjektet ruller nå videre som et hovedprosjekt og publiseres fortløpende på www.bimforlandskap.no.