Nytt fagområde i SOSI-standarden – Landskapsarkitektur

Kartverket har godkjent søknaden som vi har fått utarbeidet i samarbeid med BA-nettverket. Dermed er vi igang med å utarbeide en egen SOSI-standard for landskapskarkitektur som forhåpentligvis vil være anvendbar for framtidig porsjektering med modeller og BIM. Dette er veldig gode nyheter og Norge kan bli et foregangsland i denne typen arbeide. Les mer i nyhetsbrevet fra BA-nettverket ved å følge lenken og klikk videre på Nyhetsbrev fra BA-Nettverket 22-04-2014 – SOSI Landskapsarkitektur – http://www.ba-nettverket.no/nyhetsbrev.aspx