SOSI Landskapsarkitektur

BFL er med i en prosjektsøknad hos Statens kartverk som har tittelen SOSI Landskapsarkitektur. Prosjektleder er Inger Hokstad fra BA-nettverket som har gode erfaringer med et tilsvarende prosjekt for SOSI Ledning. Søknaden sendes inn i disse dager og første ledd i jobben vil være å få laget en UML-modell ut av tankekartet som vi gjorde i forprosjektet. Vi trenger mer input og hjelp fra dere etterhvert for å få en komplett modell, men endelig ruller denne ballen litt videre!

Avgjørelsen om prosjektet godkjennes eller ikke, er 8. april 2014.

Du kan lese mer i prosjektsøknaden her