Real Life Object Mapping – RLOM – for landskapsobjekter

Vi har fått denne til en rask høringsrunde. Bygningsdelstabellen for utomhusobjekter mappet opp til ny IFC4 i et forslag/utkast i prosjektet Real Life Object Mapping. Send innspill til knut(at)barbakke.no.

Steen Sunesen, Daglig leder i buildingSMART utdyper innholdet i RLOM  i epost:

Real Life Object Mapping (RLOM) er et rimelig enkelt prosjekt i regi av buildingSMART International. Inntil nå er det bS Norge som har tatt tak i det. RLOM viser kobling mellom alle de begreper vi kjenner fra vår arbeidsdag i prosjektene og IFC (eller en annen datamodell). RLOM kobler også mot et FDV merkesystem som hedder TFM (Tverrfaglig Merkesystem) og NS3451 Bygningsdelstabellen. Sistnevnte er en søkefunksjon. Innen bygg sektor er NS3451 så innarbeidet at alle lett finner frem til de relevante RLO (Real Life Objects). Poenget med RLOM er at alle kan jobbe i det språk de kjenner og samtidig ikke trenge en doktorgrad for å koble det med relevante datamodeller.

 

Det kunne være interessant og få utvidet de listene som er relevante for infrastruktur med kolonner som beskriver deres fagtermer og kobling til deres datamodell. Den av de vedlagte excel-filene som trolig er interessant for infrastruktur er den som hedder RLOM-Outdoor. Den dekker kapitel 7 i NS 3451 Bygningsdelstabellen. Den er foreløpig fylt ut med begrepene fra Underland prosjektet.

Vi trenger i første omgang noen som kan fagene til å lage en fyllestgjørende opplisting av alle objekttyper som er relevante for de ulike infrastruktur sektorer/fagene. En sektor ad gangen.

Så vidt jeg skjønner er NS3451ikke brukt i infrastruktur sektoren. Hvis dere vi bruke en annen kode må vi også se på koblingen av denne til NS3451. For oss er NS3451 bare en sorteringsmekanisme for å finne frem RLO. Det er viktig å bruke en klassifikasjon som er alment akseptert.

Og så er det ellers bare å fylle ut hvordan man beskriver de ulike objekttyper i det aktuelle infrastruktur fag. Der hvor det er relevant å mappe det til IFC vil vi kunne bidra med dette. Eksempelvis kunne vi få en mapping mellom SOSI og IFC4 ordnet omkring hverdagens fagspråk.