Kategori: Ukategorisert

BIM for landskap – hovedprosjekt

Dette prosjektet ruller nå videre som et hovedprosjekt og publiseres fortløpende på www.bimforlandskap.no.

SOSI Landskapsarkitektur – Hva er det?

Flere kjenner lite til det nye arbeidet med SOSI landskap og tror at SOSI kun er et norsk properitært format og er derfor skeptisk til at vi nå går for dette formatet for å objektifisere landskap. Med SOSI snakker i

Nytt fagområde i SOSI-standarden – Landskapsarkitektur

Kartverket har godkjent søknaden som vi har fått utarbeidet i samarbeid med BA-nettverket. Dermed er vi igang med å utarbeide en egen SOSI-standard for landskapskarkitektur som forhåpentligvis vil være anvendbar for framtidig porsjektering med modeller og BIM. Dette er veldig

SOSI Landskapsarkitektur

BFL er med i en prosjektsøknad hos Statens kartverk som har tittelen SOSI Landskapsarkitektur. Prosjektleder er Inger Hokstad fra BA-nettverket som har gode erfaringer med et tilsvarende prosjekt for SOSI Ledning. Søknaden sendes inn i disse dager og første ledd

Real Life Object Mapping – RLOM – for landskapsobjekter

Vi har fått denne til en rask høringsrunde. Bygningsdelstabellen for utomhusobjekter mappet opp til ny IFC4 i et forslag/utkast i prosjektet Real Life Object Mapping. Send innspill til knut(at)barbakke.no. Steen Sunesen, Daglig leder i buildingSMART utdyper innholdet i RLOM  i epost: Real

Revit LT

Autodesk har lansert Revit LT, en «light»-versjon av BIM-verktøyet Revit. En del funksjoner er utelatt i LT, blant annet IFC-eksport.

CityGML i BIM/3D-prosjektering: Nederland

Det jobbes nå med nye piloter/prosjekter etter Pilot i Nederland og hundrevis av organisasjoner/bedrifter er med her.  Et satsingsområde er f.eks. å se hvordan CityGML og BIM kan utveksle data, og da ser de også på forbedring/utvidelser av CityGML for

Standardisering av BIM objektbibliotek

Standard Norge har satt i gang arbeidet med å utarbeide en standard for BIM objektbilioteker. Les mer her: http://www.standard.no/en/Sectors/Bygg-og-anlegg/Digital-byggeprosess/BIM-Objektbibliotek/

Nordic Open Infra

BuildingSmart Nordic og BuildingSmart Norway arrangerte Nordic Open Infra – LandXML Workshop i Oslo 7. juni 2012. Presentasjonene som ble vist finner du her: http://www.buildingsmart.no/events/nordic-openinfra-landxml-workshop

Vianova lager åpent produktbibliotek for VA

Vianova har lansert første versjon av sitt produktbibliotek for VA-prosjektering. Biblioteket skal inneholde alle produkter fra de viktigste leverandørene. Les mer her: http://www.vvsforum.no/artikkel/6112/utvider-produktbibliotek-for-va-prosjektering.html

Top