Forfatter: knut

BIM for landskap – hovedprosjekt

Dette prosjektet ruller nå videre som et hovedprosjekt og publiseres fortløpende på www.bimforlandskap.no.

SOSI Landskapsarkitektur – Hva er det?

Flere kjenner lite til det nye arbeidet med SOSI landskap og tror at SOSI kun er et norsk properitært format og er derfor skeptisk til at vi nå går for dette formatet for å objektifisere landskap. Med SOSI snakker i

Nytt fagområde i SOSI-standarden – Landskapsarkitektur

Kartverket har godkjent søknaden som vi har fått utarbeidet i samarbeid med BA-nettverket. Dermed er vi igang med å utarbeide en egen SOSI-standard for landskapskarkitektur som forhåpentligvis vil være anvendbar for framtidig porsjektering med modeller og BIM. Dette er veldig

SOSI Landskapsarkitektur

BFL er med i en prosjektsøknad hos Statens kartverk som har tittelen SOSI Landskapsarkitektur. Prosjektleder er Inger Hokstad fra BA-nettverket som har gode erfaringer med et tilsvarende prosjekt for SOSI Ledning. Søknaden sendes inn i disse dager og første ledd

Real Life Object Mapping – RLOM – for landskapsobjekter

Vi har fått denne til en rask høringsrunde. Bygningsdelstabellen for utomhusobjekter mappet opp til ny IFC4 i et forslag/utkast i prosjektet Real Life Object Mapping. Send innspill til knut(at)barbakke.no. Steen Sunesen, Daglig leder i buildingSMART utdyper innholdet i RLOM  i epost: Real

Top