Forfatter: admin

Revit LT

Autodesk har lansert Revit LT, en «light»-versjon av BIM-verktøyet Revit. En del funksjoner er utelatt i LT, blant annet IFC-eksport.

CityGML i BIM/3D-prosjektering: Nederland

Det jobbes nå med nye piloter/prosjekter etter Pilot i Nederland og hundrevis av organisasjoner/bedrifter er med her.  Et satsingsområde er f.eks. å se hvordan CityGML og BIM kan utveksle data, og da ser de også på forbedring/utvidelser av CityGML for

Standardisering av BIM objektbibliotek

Standard Norge har satt i gang arbeidet med å utarbeide en standard for BIM objektbilioteker. Les mer her: http://www.standard.no/en/Sectors/Bygg-og-anlegg/Digital-byggeprosess/BIM-Objektbibliotek/

Nordic Open Infra

BuildingSmart Nordic og BuildingSmart Norway arrangerte Nordic Open Infra – LandXML Workshop i Oslo 7. juni 2012. Presentasjonene som ble vist finner du her: http://www.buildingsmart.no/events/nordic-openinfra-landxml-workshop

Vianova lager åpent produktbibliotek for VA

Vianova har lansert første versjon av sitt produktbibliotek for VA-prosjektering. Biblioteket skal inneholde alle produkter fra de viktigste leverandørene. Les mer her: http://www.vvsforum.no/artikkel/6112/utvider-produktbibliotek-for-va-prosjektering.html

Top